הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות הקופה

הרכב נכסים דמי ניהול ותשואות דצמבר 2018  - הגומל גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסים דמי ניהול ותשואות דצמבר 2018 - הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 "מסלול כללי" )

הרכב נכסים דמי ניהול ותשואות דצמבר 2018 - הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 "מסלול אג"ח ללא מניות" )

נכסים

נכסים דצמבר 2018 - הגומל גמל לבני 50 ומטה

נכסים דצמבר 2018 - הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 "מסלול כללי" )

נכסים דצמבר 2018 - הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 "מסלול אג"ח ללא מניות" )

 

 קוד קופה – הגומל גמל לבני 50 ומטה

520027624-00000000000115-9924-000

 קוד קופה – הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 "מסלול כללי" )

520027624-00000000000115-9925-000

קוד קופה – הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 "מסלול אג"ח ללא מניות" )

520027624-00000000000115-9926-000

 

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

   

שיעור הוצאות

לניהול השקעות

 שיעור דמי

  ניהול מחסכון

44 - קופת גמל הגומל -מסלול כללי 520027624-00000000000115-0115-000 0.13% 0.27%  
141 - קופת גמל הגומל-מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות 520027624-00000000000115-1453-000 0.06% 0.27%
142 - קופת גמל הגומל - לבני 50 ומטה   0.08% 0.27%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2015

   

שיעור הוצאות

לניהול השקעות

 שיעור דמי

  ניהול מחסכון

115 - קופת גמל הגומל -מסלול כללי 520027624-00000000000115-0115-000 0.10% 0.25%  
1453 - קופת גמל הגומל-מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות 520027624-00000000000115-1453-000 0.02% 0.25%