הליך בדיקת זכאות מוטב

טופס בקשה לפתיחת חשבון חדש ע"ש מוטב לחץ כאן

דברי הסבר למילוי ומשלוח הטופס לחץ כאן