מדיניות השקעה צפויה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016

 

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015 - מסלול כללי

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015 - מסלול אג"ח