מדיניות השקעה צפויה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016

 

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015 - מסלול כללי

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015 - מסלול אג"ח

 

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2014 - מסלול כללי

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2014 - מסלול אג"ח

 

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2013 - מסלול כללי

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2013 - מסלול אג"ח ללא מניות