דוחות כספיים - חברה מנהלת

 

2018

רבעון 1 

דוח כספי

רבעון 2

דוח כספי

רבעון 3

דוח כספי

דוח שנתי

דוח שנתי 2018 חברה מנהלת

 

2017

רבעון 1 

דוח כספי

רבעון 2

דוח כספי

רבעון 3

דוח כספי

דוח שנתי

דוח שנתי 2017 חברה מנהלת

2016

רבעון 1 

דוח כספי

רבעון 2

דוח כספי

רבעון 3

דוח כספי

דוח שנתי

דוח שנתי 2016 חברה מנהלת

2015

רבעון 1 

דוח כספי

רבעון 2

דוח כספי

רבעון 3

דוח כספי

דוח שנתי

דוח שנתי 2015 חברה מנהלת

2014

רבעון 1 

דוח כספי

רבעון 2

דוח כספי

רבעון 3

דוח כספי

דוח שנתי

דוח שנתי 2014 חברה מנהלת