דוחות כספיים - קופה

2018

דוח שנתי 2018 קופה

2017

דוח שנתי 2017 קופה

2016

דוח שנתי 2016 קופה

2015

דוח שנתי 2015 קופה

2014

דוח שנתי 2014 קופה