משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה  לחץ כאן

14.11.2018

הודעה על כוונה להעביר את קופת גמל הגומל לניהולה של גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ

עמיתים יקרים,

אנו שמחים לבשר לכם, כי קופת גמל הגומל, המנוהלת כיום ע"י הגומל – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה המעבירה"), עתידה ביום 1.1.2019 או במועד נדחה אחר, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, לעבור לניהולה של גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ (להלן: "החברה הקולטת").

זכויות העמיתים בקופת גמל הגומל יישארו ללא שינוי.
מספרי חשבונות העמיתים בקופת גמל הגומל יישארו ללא שינוי.

פרטים מינהליים (כתובת, דוא"ל, טלפון, אמצעי משלוח דוחות וכו') של עמית בקופת גמל הגומל שהינו גם עמית בקופת גמל גל ו/או כלנית (קופות המנוהלות ע"י החברה המנהלת הקולטת) יעודכנו, במידת הצורך, לפי שיקול-דעת החברה הקולטת, במטרה לאחד את הפרטים בכל החשבונות ע"ש העמית.

עם סיומו של ההליך תנוהל קופת גמל הגומל ע"י החברה הקולטת, שהינה חברה לניהול קופות גמל ענפיות.

החברה הקולטת תוכל, לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין, לשנות את תקנון הקופה.

לכל עמית שמורה הזכות, בכפוף לכל דין, להעביר את כספיו בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת.

הקופה המועברת:   קופת גמל הגומל מס' מס הכנסה 115 החברה המעבירה:  הגומל – חברה לניהול קופות גמל בע"מ  ח.פ. 520027624 החברה הקולטת:    גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ  ח.פ. 512711409

פרטים על החברה הקולטת: כתובת אתר אינטרנט:     www.galgemel.com
כתובת דוא"ל לפניות:  gal@fibi.co.il
טלפון:  03-7706062
פקס:  03-5155936

בברכה,
הגומל – חברה לניהול קופות גמל בע"מ

אצלנו לא 'גוזרים עליך קופון' !!!

חשוב שתדעו!

קופת גמל הגומל לא קשורה בהסכמים עם יועצים פנסיוניים (בנקים) ולא קשורה בהסכמים עם סוכני ביטוח פנסיוניים.

זו הסיבה שסביר להניח שאם תפנו ליועץ פנסיוני בבנק כלשהו במדינת ישראל או לסוכן ביטוח פנסיוני – הם לא ימליצו לכם להצטרף לקופת גמל הגומל וסביר להניח שאף ימליצו לכם לעבור לקופת גמל אחרת - כזו שכן תשלם להם 'עמלה שמנה' בגין העברת הכספים שלך...

אז...תיזהרו שלא יגזרו לכם קופון מהחיסכון הפנסיוני.....

קופת גמל הגומל היא קופת גמל ענפית המיועדות לציבור עובדי ההוראה והיא גובה דמי ניהול מהעמיתים לפי הוצאות בפועל.

בשנת 2016 גבתה קופת גמל הגומל דמי ניהול בשיעור של 0.26% מהצבירה בלבד, בעוד קופות הגמל הפרטיות רשאיות לגבות דמי ניהול הן מהצבירה (בשיעור של עד 1.05%) והן מההפקדות (בשיעור של עד 4%).

לכתבה על החגיגות שעושים סוכני הביטוח על הגב של החוסכים בקופות הגמל הפרטיות לחץ כאן.שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת...


טפסים ודברי הסבר לעניין העברת כספים ממסלול למסלול תוכל/י למצוא בלשונית טפסים באתר.

 

הגומל. קופת גמל למורים ששייכת למורים.
לפני למעלה מ-50 שנה הוקמה "הגומל" - קופת גמל למורים ולעובדי הוראה, במטרה להבטיח את התנאים הטובים ביותר למורים ולגננות במעמד עצמאי. מטרה זו עומדת לנגד עיניה של הקופה גם היום, כאשר היא מנהלת כ-700 מיליון  עבור רבבות עמיתים, כולם מורים ועובדי הוראה.

הגומל - הכסף שלנו, בידיים שלנו
ייחודה של "הגומל" הוא בקשר המיוחד שלה אל ציבור עובדי ההוראה: קופת "הגומל" שייכת להסתדרות המורים, ובעצם - למורים עצמם. בהנהלת הקופה יושבים, לצד אנשי מקצוע מתחום הכלכלה וההשקעות, נציגי המורים שמכירים את הצרכים הייחודיים של עובדי ההוראה ומחוייבים לשמירה על הכסף שלנו. זאת בניגוד לבתי ההשקעות הפרטיים, בהם אין כל ייצוג לאוכלוסיית עובדי ההוראה ולצרכיהם.

מקסימום תשואה, מינימום סיכון
הניהול האחראי של "הגומל" הוכיח את עצמו בשנות הגאות ומוכיח את עצמו גם בשפל: בזמן שבתי ההשקעות הפרטיים "נחתכים" בעשרות אחוזים, קופת הגמל של המורים מנוהלת במקצועיות רבה.

תנאים מיוחדים שאין לאחרים:
לצד התשואות המרשימות, נהנים העמיתים בקופת הגומל משורה של תנאים יוצאי דופן, בהם:

  • דמי ניהול נמוכים בשיעור של 0.26% לשנה מהצבירה בלבד.
  • הקופה לא גובה מהעמיתים דמי ניהול מההפקדות. לידיעתך בקופות גמל פרטיות ניתן לגבות דמי ניהול בשיעור של 4% מההפקדות ודמי ניהול בשיעור של 1.05% מהצבירה.
  • פטור ממס הכנסה.
  • בלעדי לעובדי משרד החינוך - זיכוי מס מיידי בתלוש השכר פרטים בסניפי בנק מסד.

הגומל - הכניסה למורים ולעובדי הוראה בלבד!
"הגומל" היא קופה בבעלות הסתדרות המורים, ושעריה פתוחים לקהל עובדי ההוראה בלבד.
שתי עובדות יסוד אלה הופכות את "הגומל" לכתובת הנכונה עבורך: תשואות מרשימות, התייחסות הוגנת לכספך ושורה של הטבות ייחודיות - הכל מבוצע ומכוון מתוך מחשבה על רווחתך הכלכלית, בהווה ובעתיד.

 
 חדשות ועדכונים