אסיפות כלליות

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 09.01.2019 - 01.01.2019

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 31.12.2018 - 01.01.2018

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 31.12.2017 - 01.01.2017