אסיפות כלליות

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 01.01.2018 - 05.12.2018

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 03.01.2018 - 28.12.2017

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 27.12.2017 - 01.01.2017

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 28.12.2016 - 01.05.2016

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 01.05.2016 - 29.06.2016

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 01.01.2016 - 30.04.2016

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 01.01.2014 - 31.12.2015

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 29.09.2014 - 31.12.2014

פרסום אסיפות כלליות לתקופה 01.01.2014 - 28.09.2014

פרסום אסיפות כלליות לתקופה 26.12.2012 - 28.12.2014

פרסום אסיפות כלליות הגומל בינלאומי לתקופה 01.01.2014 - 19.12.2014

פרסום אסיפות כלליות לתקופה 01.01.2014 - 19.12.2014

פרסום אסיפות כלליות לתקופה 29.09.2014 - 10.12.2014

פרסום אסיפות כלליות לתקופה 01.09.2014 - 31.10.2014

פרסום אסיפות כלליות לתקופה 01.01.2010 - 31.12.2013