דוחות חודשים הגומל גמל

לבני 50 ומטה

 

 

 

דוח חודשי 10.2018

דוח חודשי 09.2018

דוח חודשי 08.2018

דוח חודשי 07.2018

דוח חודשי 06.2018

דוח חודשי 05.2018

דוח חודשי 04.2018

דוח חודשי 03.2018

דוח חודשי 02.2018

דוח חודשי 01.2018

דוח חודשי 12.2017

דוח חודשי 11.2017

דוח חודשי 09.2017

דוח חודשי 08.2017

דוח חודשי 07.2017

דוח חודשי 06.2017

דוח חודשי 05.2017

דוח חודשי 04.2017

דוח חודשי 03.2017

דוח חודשי 02.2017

דוח חודשי 01.2017

דוח חודשי 12.2016

דוח חודשי 11.2016

דוח חודשי 10.2016

דוח חודשי 09.2016

דוח חודשי 08.2016

דוח חודשי 07.2016

דוח חודשי 06.2016

דוח חודשי 05.2016

דוח חודשי 04.2016

דוח חודשי 03.2016

דוח חודשי 02.2016

 

דוחות חודשיים הגומל גמל

לבני 50 עד 60

 (עד ליום 31.12.2015

"מסלול כללי")

 

דוח חודשי 10.2018

דוח חודשי 09.2018

דוח חודשי 08.2018

דוח חודשי 07.2018

דוח חודשי 06.2018

דוח חודשי 05.2018

דוח חודשי 04.2018

דוח חודשי 03.2018

דוח חודשי 02.2018

דוח חודשי 01.2018

דוח חודשי 12.2017

דוח חודשי 11.2017

דוח חודשי 09.2017

דוח חודשי 08.2017

דוח חודשי 07.2017

דוח חודשי 06.2017

דוח חודשי 05.2017

דוח חודשי 04.2017

דוח חודשי 03.2017

דוח חודשי 02.2017

דוח חודשי 01.2017

דוח חודשי 12.2016

דוח חודשי 11.2016

דוח חודשי 10.2016

דוח חודשי 09.2016

דוח חודשי 08.2016

דוח חודשי 07.2016

דוח חודשי 06.2016

דוח חודשי 05.2016

דוח חודשי 04.2016

דוח חודשי 03.2016

דוח חודשי 02.2016

דוח חודשי 01.2016

דוח חודשי 12.2015

דוח חודשי 11.2015

דוח חודשי 10.2015

דוח חודשי 09.2015

דוח חודשי 08.2015

דוח חודשי 07.2015

דוח חודשי 06.2015

דוח חודשי 05.2015

דוח חודשי 04.2015

דוח חודשי 03.2015

דוח חודשי 02.2015

דוח חודשי 01.2015

דוח חודשי 12.2014

דוח חודשי 11.2014

דוח חודשי 10.2014

דוח חודשי 09.2014

דוח חודשי 08.2014

דוח חודשי 07.2014

דוח חודשי 06.2014

דוח חודשי 05.2014

דוח חודשי 04.2014

דוח חודשי 03.2014

דוח חודשי 02.2014

דוח חודשי 01.2014

דוח חודשי 12.2013

דוח חודשי 11.2013

דוח חודשי 10.2013

דוח חודשי 09.2013

דוח חודשי 08.2013

דוח חודשי 07.2013

דוח חודשי 06.2013

דוח חודשי 05.2013

דוח חודשי 04.2013

דוח חודשי 03.2013

 דוח חודשי 02.2013

דוח חודשי 01.2013

דוח חודשי 12.2012

דוח חודשי 11.2012

דוח חודשי 10.2012

דוח חודשי 09.2012

דוח חודשי 08.2012

דוח חודשי 07.2012

דוח חודשי 06.2012

דוח חודשי 05.2012

דוח חודשי 04.2012

דוח חודשי 03.2012

דוח חודשי 02.2012

דוח חודשי 01.2012

 

דוחות חודשיים הגומל גמל

לבני 60 ומעלה

(עד ליום 31.12.2015

"מסלול אג"ח ללא

מניות")

דוח חודשי 10.2018

דוח חודשי 09.2018

דוח חודשי 08.2018

דוח חודשי 07.2018

דוח חודשי 06.2018

דוח חודשי 05.2018

דוח חודשי 04.2018

דוח חודשי 03.2018

דוח חודשי 02.2018

דוח חודשי 01.2018

דוח חודשי 12.2017

דוח חודשי 11.2017

דוח חודשי 10.2017

דוח חודשי 09.2017

דוח חודשי 08.2017

דוח חודשי 07.2017

דוח חודשי 06.2017

דוח חודשי 05.2017

דוח חודשי 04.2017

דוח חודשי 03.2017

דוח חודשי 02.2017

דוח חודשי 01.2017

דוח חודשי 12.2016

דוח חודשי 11.2016

דוח חודשי 10.2016

דוח חודשי 09.2016

דוח חודשי 08.2016

דוח חודשי 07.2016

דוח חודשי 06.2016

דוח חודשי 05.2016

דוח חודשי 04.2016

דוח חודשי 03.2016

דוח חודשי 02.2016

דוח חודשי 01.2016

דוח חודשי 12.2015

דוח חודשי 11.2015

דוח חודשי 10.2015

דוח חודשי 09.2015

דוח חודשי 08.2015

דוח חודשי 07.2015

דוח חודשי 06.2015

דוח חודשי 05.2015

דוח חודשי 04.2015

דוח חודשי 03.2015

דוח חודשי 02.2015

דוח חודשי 01.2015

דוח חודשי 12.2014

דוח חודשי 11.2014

דוח חודשי 10.2014

דוח חודשי 09.2014

דוח חודשי 08.2014

דוח חודשי 07.2014

דוח חודשי 06.2014

דוח חודשי 05.2014

דוח חודשי 04.2014

דוח חודשי 03.2014

דוח חודשי 02.2014

דוח חודשי 01.2014

דוח חודשי 12.2013

דוח חודשי 11.2013

דוח חודשי 10.2013

דוח חודשי 09.2013

דוח חודשי 08.2013

דוח חודשי 07.2013

דוח חודשי 06.2013

דוח חודשי 05.2013

דוח חודשי 04.2013

דוח חודשי 03.2013

דוח חודשי 02.2013

דוח חודשי 01.2013

דוח חודשי 12.2012

דוח חודשי 11.2012

דוח חודשי 10.2012

דוח חודשי 09.2012

דוח חודשי 08.2012

דוח חודשי 07.2012

דוח חודשי 06.2012

דוח חודשי 05.2012

דוח חודשי 04.2012