רשימת נכסים רבעונית קופ"ג 'הגומל'

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

סקירת רו"ח 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

סקירת רו"ח 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

סקירת רו"ח 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

סקירת רו"ח 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 09.2017 עודכן ב 28.11.2017

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 09.2017 עודכן ב 28.11.2017

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 09.2017 עודכן ב 28.11.2017

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2017 עודכן ב 28.11.2017

סקירת רו"ח 09.2017 עודכן ב 28.11.2017

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 06.2017 עודכן ב 27.08.2017

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 06.2017 עודכן ב 27.08.2017

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 06.2017 עודכן ב 27.08.2017

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2017 עודכן ב 27.08.2017

סקירת רו"ח 06.2017 עודכן ב 27.08.2017

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 03.2017 עודכן ב 29.05.2017

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 03.2017 עודכן ב 29.05.2017

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 03.2017 עודכן ב 29.05.2017

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 03.2017 עודכן ב 29.05.2017

סקירת רו"ח 03.2017 עודכן ב 04.06.2017

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 12.2016 עודכן ב 26.03.2017

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 12.2016 עודכן ב 26.03.2017

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 12.2016 עודכן ב 26.03.2017

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2016 עודכן ב 26.03.2017

סקירת רו"ח 12.2016 עודכן ב 26.03.2017

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 09.2016 עודכן ב 02.12.2016

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 09.2016 עודכן ב 02.12.2016

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 09.2016 עודכן ב 02.12.2016

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2016 עודכן ב 02.12.2016

סקירת רו"ח 09.2016 עודכן ב 02.12.2016

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 06.2016 עודכן ב 29.08.2016

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 06.2016 עודכן ב 29.08.2016

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 06.2016 עודכן ב 29.08.2016

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2016 עודכן ב 29.08.2016

סקירת רו"ח 06.2016 עודכן ב 29.08.2016

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 03.2016 עודכן ב 25.05.2016

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 03.2016 עודכן ב 25.05.2016

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 03.2016 עודכן ב 25.05.2016

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 03.2016 עודכן ב 25.05.2016

סקירת רו"ח 03.2016 עודכן ב 25.05.2016

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 12.2015 עודכן ב 23.03.2016

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 12.2015 עודכן ב 23.03.2016

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2015 עודכן ב 23.03.2016

סקירת רו"ח 12.2015 עודכן ב 23.03.2016

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 09.2015 עודכן ב  07.12.2015

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 09.2015 עודכן ב 07.12.2015

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2015 עודכן ב 07.12.2015

סקירת רו"ח 09.2015 עודכן ב 07.12.2015

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 06.2015 עודכן ב  31.08.2015

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 06.2015 עודכן ב 31.08.2015

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2015 עודכן ב 31.08.2015

סקירת רו"ח 06.2015 עודכן ב 31.08.2015

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 03.2015 עודכן ב  01.06.2015

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 03.2015 עודכן ב 01.06.2015

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 03.2015 עודכן ב 01.06.2015

סקירת רו"ח 03.2015 עודכן ב 01.06.2015

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 12.2014 עודכן ב  31.03.2015

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 12.2014 עודכן ב 31.03.2015

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2014 עודכן ב 31.03.2015

סקירת רו"ח 12.2014 עודכן ב 05.04.2015

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 09.2014 עודכן ב  30.11.2014

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 09.2014 עודכן ב 30.11.2014

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2014 עודכן ב 30.11.2014

סקירת רו"ח 09.2014 עודכן ב 30.11.2014

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 06.2014 עודכן ב  31.08.2014

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 06.2014 עודכן ב 31.08.2014

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2014 עודכן ב 31.08.2014

סקירת רו"ח 06.2014 עודכן ב 31.08.2014

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 03.2014 עודכן ב  27.05.2014

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 03.2014 עודכן ב 27.05.2014

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 03.2014 עודכן ב 27.05.2014

סקירת רו"ח 03.2014 עודכן ב 27.05.2014

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 12.2013 עודכן ב  27.03.2013

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 12.2013 עודכן ב 27.03.2013

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2013 עודכן ב 27.03.2013

סקירת רו"ח 12.2013 עודכן ב 27.03.2013

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 09.2013 עודכן ב  29.11.2013

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 09.2013 עודכן ב 29.11.2013

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2013 עודכן ב 29.11.2013

סקירת רו"ח 09.2013 עודכן ב 29.11.2013

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 06.2013 עודכן ב  29.08.2013

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 06.2013 עודכן ב 29.08.2013

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2013 עודכן ב 29.08.2013

סקירת רו"ח 06.2013 עודכן ב 29.08.2013

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 03.2013 עודכן ב  30.05.2013

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 03.2013 עודכן ב 30.05.2013

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 03.2013 עודכן ב 30.05.2013

סקירת רו"ח 03.2013 עודכן ב 30.05.2013

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 12.2012 עודכן ב  03.04.2013

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 12.2012 עודכן ב 03.04.2013

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2012 עודכן ב 03.04.2013

סקירת רו"ח 12.2012 עודכן ב 08.04.2013

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 09.2012 עודכן ב  22.11.2012 , עידכון נוסף 04.02.2013

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 09.2012 עודכן ב 22.11.2012

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2012 עודכן ב 22.11.2012

סקירת רו"ח 09.2012 עודכן ב 22.11.2012

הגומל מסלול כללי  - רשימת נכסים 06.2012 עודכן ב 30.08.2012

הגומל מסלול אג"ח ממשלתי - רשימת נכסים 06.2012 עודכן ב 30.08.2012

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2012 עודכן ב 30.08.2012

סקירת רו"ח 06.2012 עודכן ב 30.08.2012

רשימת נכסים 03.2012 עידכון נוסף ב 26.06.2012

רשימת נכסים 03.2012 עודכן ב 30.05.2012

סקירת רו"ח 03.2012 עודכן ב 30.05.2012

רשימת נכסים 12.2011 עודכן ב 29.03.2012

סקירת רו"ח 12.2011 עודכן ב 29.03.2012

רשימת נכסים 09.2011 עודכן ב 05.12.2011

סקירת רו"ח 09.2011 עודכן ב 05.12.2011

רשימת נכסים 06.2011 עודכן ב 11.07.2011, עדכון נוסף ב 30.10.2011

סקירת רו"ח 06.2011 עודכן ב 21.08.2011
רשימת נכסים 03.2011 עודכן ב 02.06.2011 סקירת רו"ח 03.2011 עודכן ב 02.06.2011