רשימת נכסים רבעונית קופ"ג 'הגומל'

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 12.2018 עודכן ב 01.04.2019

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 12.2018 עודכן ב 01.04.2019

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 12.2018 עודכן ב 01.04.2019

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2018 עודכן ב 14.05.2019

 

סקירת רו"ח 12.2018 עודכן ב 01.04.2019

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

סקירת רו"ח 09.2018 עודכן ב 30.11.2018

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

סקירת רו"ח 06.2018 עודכן ב 23.08.2018

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

סקירת רו"ח 03.2018 עודכן ב 29.05.2018

הגומל מסלול 50 ומטה  - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

הגומל מסלול 50-60 - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

הגומל מסלול 60 ומעלה - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

הגומל מאוחד - רשימת נכסים 12.2017 עודכן ב 30.03.2018

סקירת רו"ח 12.2017 עודכן ב 30.03.2018