תקנון הקופה

תקנון הקופה מהדורה עדכנית מיום 01.01.2016

פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה - מהדורה עדכנים מיום 01.01.2016

 

תקנון הקופה מהדורה עדכנית מיום 12.02.2009

פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה - מהדורה עדכנים מיום 12.02.2009

התקנון הישן מהדורה מיום 01.07.2007